පෙරපාසල් නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දමයි

දිවයිනේ සියලුම පෙර පාසල් නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා දැමීමට පියවර ගත් බව ළමා හා කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

රට තුළ පවතින කොරෝනා වෛරස තත්ත්වය ව්‍යාප්ත වීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.