ඇප ලැබීමේ සතුට සමරා රන්ජන් වැටෙන්නම බොයි

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ දී විඳි දුක ද කියයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිට ඇප ලැබීමෙන් පසු මාදිවෙල සිය මන්ත්‍රී නිළ නිවාසය වෙත ආපසු ගොස් ඇත.

එහිදී ඇප මත නිදහස ලැබීමේ ප්‍රීතිය සමරමින් සාදයක්ද පවත්වා තිබේ.

සාදය අතරතුරදී වීඩියෝවක් සමාජජාලාවල මුදාහැර තිබේ.

එහි ඔහු සඳහන් කරන්නේ තමන් වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ දී විඳින ලද කටුක අත්දැකීම්ය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.