බ්‍රිතාන්‍යය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් වෙයි

බ්‍රෙක්සිට් යෝජනාවලියට අනුමැතිය හිමිවීමත් සමඟින් බ්‍රිතාන්‍යය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් වෙයි.

අවුරුදු තුනකට අධික කාලයක් කළ දැවැන්ත අරගලයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පසුගියදා බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය යටතේ ඉදිරිපත් කළ නව බ්‍රෙක්සිට් යෝජනාවලිය සදහා යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර අනුමැතිය හිමිව ඇත.

ඒ අනුව 1969 වසරේ සිට යුරෝපා සංගමයේ සාමාජිකත්වය උසුලනු ලැබූ බ්‍රිතාන්‍යය දේශපාලන ඉතිහාසයට නව පරිච්ඡේදයක් එක් කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.