සජිත් ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සන්ධානය හදයි

ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට තරඟ කිරීම සඳහා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුතු නව දේශපාලන සන්ධානයක් පිහිටුවීමට එම පාර්ශවය සැලසුම් කර තිබේ.

දැනට එක්සත් ජාතික පෙරමුණ සම්බන්ධ පක්ෂ නායකයන්ගේ ද සහභාගිත්වයෙන් මෙම නව සන්ධානය පිහිටුවීමට නියමිතය.

‘ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සන්ධානය’ ලෙස එම සන්ධානයට නම දැනට යෝජනා වී ඇත.

නව සන්ධානය සඳහා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුතු නායකත්ව මණ්ඩලයක් ද පත් කිරීමට නියමිතය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.