ආබාධ සහිත දරුවන් සඳහා වූ මෙරට ප්‍රථම ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය ජනපති අතින් විවෘත කෙරේ

ආබාධ සහිත දරුවන් සඳහාම වෙන් වූ මෙරට ප්‍රථම ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය වන ආයති ජාතික මධ්‍යස්ථානය අද (25) ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතින් විවෘත කෙරුණා. ඒ, කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ රාගම පිහිටි වෛද්‍ය පීඨ පරිශ්‍රයේදීයි. මේ සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 55 ක්.

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ ශ්‍රම දායකත්වයෙන් වසරක් තුළ මෙහි ඉදි කිරීම් සිදු කර තිබෙනවා. මෙරට ස්ථාපිත ප්‍රථම සංවේදක කාමරය, නවීනතම ශ්‍රවණ ප්‍රතිකාර ඒකකයක්, පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ඇතුලු නවීන පහසුකම් රැසකින් මෙම ආයති ජාතික මධ්‍යස්ථානය සමන්විතයි. මෙම මධ්‍යස්ථානයේ සියලු සායන සතියේ සෑම දිනකම නොමිලයේ සපයන බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කළේ.

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයට අනුබද්ධිත ඉහළ සුදුසුකම් සහිත වෘත්තීය විශේෂඥවරුන් විසින් සියලු සේවාවන් සපයනු ලබනවා. කායික හා මානසික ආබාධ සඳහා මූලික පරීක්ෂාවන් සිදු කිරීම, කථන හා භාෂා චිකිත්සාවන්, ශ්‍රවණ ප්‍රතිකාර ඇතුලු සියලු සේවාවන් මෙම මධ්‍යස්ථානය මගින් ආවරණය කිරීමට නියමිතයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.