බදුයුදීන් තනියම සටනට

ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු බදියුදීන් මහතාගේ පක්ෂය වෙනම තරග කිරීමට සූදානමක් ඇති බව වාර්තාවෙයි.

ඔහුගේ නායකත්වයෙන් යුත් සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය දැනට එක්සත් ජාතික පෙරමුණ සමග සම්බන්ධ වී කටයුතු කරයි.

ඉදිරි මැතිවරණයේ දී ඔවුන් වෙනම තරඟ කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර එම පක්‍ෂයේ මන්ත‍්‍රීවරුන් බහුතරයක්ද ඊට එකග වී තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.