එජාප නායකත්ව අර්බුදය අදත් විසඳි නැහැ… තීරණයකින් තොරව සාකච්ඡා අවසන්

පක්ෂයේ නායකත්වය සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවකින් තොරව අද (16) පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීම අවසන් වී තිබේ.

එම පක්ෂයේ ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.