රන්ජන් නව පක්ෂයකින් මහ මැතිවරණයට

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සාමාජිකත්වයෙන් නෙරපූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක ඉදිරි මහමැතිවරණය වන විට නව පක්ෂයකින් ස්වාධීනව ඉදිරිපත් වන බව ඔහුගේ ප්‍රකාශකයෙකු එක් මාධ්‍ය ආයතනයකට පවසා ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා අද පස්වරුවේ ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට බලාපොරොත්තුවන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.