ගැබිණි මව්වරුන්ට ලබාදෙන පෝෂණ දීමනාව අත්හිටුවා නැහැ..

ගැබිණි මව්වරුන්ට ලබාදෙන පෝෂණ දීමනාව නවතා ඇතැයි පසුගිය දා චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර හිටපු අමාත්‍යවරිය මාධ්‍ය හමුවක් තබා ප්‍රකාශ කළා. එමෙන්ම ඒ පිළිබඳව රට පුරා පැතිර තිබුනේ ද නව රජය එය නවතා ඇති බවයි.
මේ ගැන කාන්තා හා ළමා කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම් විසින් මාධ්‍ය නිවේදනයක් එවා තිබෙනවා.
එම මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින්

මාධ්‍ය නිවේදනයයි

ගැබිණි මව්වරුන්ට ලබාදෙන පෝෂණ දීමනාව නවතා ඇතැයි යනුවෙන් ගෙනයන අසත්‍ය ප්‍රචාරය සම්බන්ධවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන ගැබිණි මව්වරුන් වෙනුවෙන් එක් මසකට රු.2,000/- බැගින් මාස දහයක් සඳහා රජය මගින් ලබාදෙන වටිනාකම රු.20,000/-ක් වූ පෝෂණීය ආහාර වවුචර්පත මෙම වසරේ නව රජය මගින් ලබාදීම අත්හිටුවා ඇතැයි විපක්ෂය මගින් ගෙනයන ප්‍රචාරය සම්පූර්ණ අසත්‍ය ප්‍රචාරයකි.

තවමත් මෙම වසර ඇරඹී දින 14ක් පමණක් ගතවී ඇති අතර නව රජය විසින් විවිධ දීමනා සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම සිදුකරමින් පවතී. නමුත් මෙම වසරේ පළමු කාර්තුව සඳහා පමණක් ගැබිණි මව්වරුන්ට ලබාදෙන මෙම දීමනාව වෙනුවෙන් මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් රු.මිලියන 1620ක් වෙන්කර තිබේ. එම මුදල මෙම මස 9 වනදා සිට රට පුරා සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් බෙදාහැරීමට කටයුතු කරමින් පවතින අතර අද සහ හෙට යන දෙදින තුළ එම මුදල් බෙදාදී අවසන් වනු ඇත.
පසුගිය වර්ෂය සඳහා පැවති රජය විසින් මෙම දීමනාව සඳහා වෙන්කර තිබූ මුදල වූයේ රු.මිලියන 5,500කි. නමුත් මෙම මුදල දිවයින පුරා විසිරී සිටින ගැබිණි මව්වරුවන් අතර බෙදාදීම සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවුණ අතර තවත් රු.මිලියන 200ක මුදලක් ඒ සඳහා හිඟ මුදල් වශයෙන් ගෙවිය යුතුව පැවතිණි. එම රු.මිලියන 200ක හිඟ මුදල ද මෙම කාර්තුවට වෙන්වුණු රු.මිලියන 1620ක මුදලින් පියවීමට නව රජයට සිදුවී ඇත.

එසේම මෙම දීමනාව වෙනුවෙන් පසුගිය රජය මගින් වෙන්කර තිබූ රු.මිලියන 5,500ක මුදල රු.මිලියන 6,500ක් දක්වා වැඩි කිරීමට කාන්තා හා ළමා කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ගරු අමාත්‍ය විජිත බේරුගොඩ මැතිතුමා මැදිහත් වී කටයුතු කිරීමට නියමිතව පවතිනවා.

එබැවින් මේ මොහොතේ, නව රජය මගින් ගැබිණි මව්වරුවන් සඳහා ලබාදෙන දීමනාව අත්හිටුවා ඇතැයි යනුවෙන් විපක්ෂය විසින් රට පුරා ගෙනයනු ලබන ප්‍රචාරයේ කිසිදු සත්‍යයතාවයක් නැතැයි මෙයින් දැනුවත් කර සිටිමි.

මේ සමග සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් වෙත 2020.01.09 වන දින යොමු කළ ලිපියේ පිටපතක් ද අමුණමි.

සංජක ප්‍රසාද් දොලේවත්ත
ගරු කාන්තා හා ළමා කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම්

Leave A Reply

Your email address will not be published.