රන්ජන්-ජානකී හඬපටයක් එලියට.. බුදුන් වහන්සේට, සුද්දෝදන රජුට, මහාමායා, යශෝධරා දේවිටත් කුණුහරුපෙන් අමතති..

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා සහ රංගන ශිල්පිනියක් වන ජානකී විජේරත්න අතර වන දුරකථන සංවාදයක් සමාජ ජාලා වෙත මුදාහැර ඇත.

බුදුන්වහන්සේටත් මහාමායා දේවියට, සුද්දෝදන රජුට, යසෝදරා දේවියට ඇතුළු එම පිරිවරට ඉතා අශෝභන ලෙස අසභ්‍ය වචන යොදමින් එහිදී විවේචන ඉදිරිපත් කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.