ලග්නය අනුව මේ සතිය ඔබට කොහොමද

ජනවාරි 11 වනදා තෙක් ඔබේ ලග්නයට අනුව පලාපල මෙන්න

මේෂ

වියදම් යන ගමන්බිමන්
ලග්නාධිපති කුජ අටේ සරල යෝගයයි. චන්ද්‍රයා ලග්නයේ ද, රාහු 3, ශනි, රවි, ගුරු, කේතු 9, සිකුරු 1-0 ගෝචරය වේ. එම ග්‍රහ ගෝචරය ගැන සැලකීමේදී ආගමික අංශයට නැඹුරු වීමක් ගෙදර දී හෝ පිටතදී පෙන්වයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට සිය උත්සාහය සහ කැපවීමෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරගත හැකිය. කෙටි ගමන් යෙදේ. බොහෝ විට ඒවා වෙහෙස ඇති වියදම් යන ගමන් වේ. වෘත්තීය සහ රැකියා අංශවල දී විටෙක අපවාද චෝදනාවලට ලක් විය හැකි බැවින් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. තමන්ට නොගැළපෙන අය සමඟ ආශ්‍රය කිරිමෙන් වළකින්න. ගෙදරදොර කටයුතු සාමාන්‍ය වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සාමාන්‍ය අන්දටම සිදු වේ.

ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 09, දිනය- බ්‍රහස්පතින්දා

වෘෂභ
අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි
ලග්නාධිපති සිකුරු භාග්‍යස්ථානයේය. රවි, බුධ, ගුරු, ශනි, කේතු 8 ය. කුජ 7, රාහු 2, චන්ද්‍රයා 11 ගමන් ගනී. එම ග්‍රහ ගෝචරය තුළ තමාගේ වැඩකටයුතු කරගෙන යෑමේ දී යම් බාධා ප්‍රමාදතා ඉස්මතු කළ හැකි නිසා කල්පනාකාරීව ක්‍රියා කළ යුතුයි. වෘත්තීය සහ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ දී ද උනන්දුවෙන් සහ කැපවීමෙන් ක්‍රියා කිරීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබනු ඇත. මිල මුදල් සම්බන්ධයෙන් යහපත්ය. විවිධ අංශයන්ට යොමු වී ආර්ථික ලාභ ලැබුව ද ඔබට වියදම් පක්ෂය පාලනය කර ගැනීම අසීරුයි. ගෙදර දොර කටයුතු සාමාන්‍ය අන්දමට සිදු වේ. සමඟිය සාමයට එතරම් බාධා එල්ල නොවේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. උෂ්ණාධික රෝග, මූත්‍ර ආබාධවලට ලක් විය හැක.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 06, දිනය- සිකුරාදා

මිථුන
අන් අය සමඟ කටයුතු කල්පනාවෙන්
ලග්නාධිපති බුධ, රවි, ගුරු, ශනි, කේතු 7 ද, කුජ 6 ස්වක්ෂේත්‍රව ද සිකුරු 8 ගමන්ගනී. රාහු ලග්නගතයි. එම ග්‍රහ ගෝචරය ගැන සැලකීමේදී වෘත්තීය සහ රැකියා කටයුතුවල දී අන්‍යයන් සමඟ කටයුතු කිරීමේදී තරමක් කල්පනාකාරීව ද බුද්ධිමත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. ගමන්බිමන් අධික වේ. මිල මුදල් ලැබුණ ද වියදම් පාලනය කර ගැනීම අසීරු වේ. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී කල්පනාකාරී වන්න. ඉවසීමෙන් ද බුද්ධිමත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ගෙදරදොර කටයුතු සාමාන්‍ය අන්දමට සිදු වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට සිය උත්සාහය සහ කැපවීමෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැකිය.

ජය වර්ණය- කොළ, අංකය- 05, දිනය- බදාදා

කටක
වියදම් අධිකයි
ලග්නාධිපති සඳු 10, රාහු 12, ශනි, කේතු, රවි, ගුරු, බුධ 6, කුජ 5 ගමන්ගනි. සිකුරු 7 සිටී. එම ග්‍රහ ගෝචරය ගැන සැලකීමේ දී වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා අංශවලදී තමාට නොගැළපෙන අය සමඟ කටයුතු කිරීමට යෑමෙන් වැළකිය යුතුයි. නොඑසේ නම් අපවාද චෝදනාවලට ලක් විය හැකි බැවිනි. මිල මුදල් ලැබීම අතින් අයහපත් නොවුවත් ඔබට මුදල් ඉතිරි කරගැනීම අසීරු වේ. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවල දී කල්පනාකාරී වන්න. ගෙදරදොර කටයුතුවල දී ආකූලතා ව්‍යාකූලතා මතු කළ හැකි නිසා කල්පනාකාරී වන්න. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි කාලයත් ධනයත් ශ්‍රමයත් වැය වේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල දී සැලකිලිමත් වන්න. උෂ්ණාධික රෝග, බඩවැල් ආශ්‍රිත පීඩාදියෙන් වැළකිය යුතුයි.

ජය වර්ණය- ක්‍රීම් පාට, අංකය- 02, දිනය- සඳුදා

සිංහ
වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවලින් ලාබ
ලග්නාධිපති රවි, බුධ, ගුරු, ශනි, කේතු පූර්ව පුණ්‍යස්ථානයේය. කුජ 4 ස්වක්ෂේත්‍රයි. සිකුරු 6, සඳු 9, රාහු 11 ගෝචරය වේ. එම ග්‍රහ පිහිටීම් ගැන සැලකීමේ දී වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා අංශවල දී උනන්දු වීමෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රවල යෙදී සිටින අයට ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වනු ඇත. මිල මුදල් ලැබීම අතින් යහපත්ය. විවිධ අංශයන්ට යොමු වීම තුළ යහපත් ප්‍රතිඵල ලැබේ. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී සමගිය සාමයට එතරම් බාදා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධෘනයෙන් පසුවිය යුතුයි. අධ්‍යාපන අංශවල දී අලූත් විෂයයන් ඉගෙනීමට පර්යේෂණ කිරීමට අවස්ථාව උදා වනු ඇත.

ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 01, දිනය- ඉරිදා

කන්‍යා
ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්
ලග්නාධිපති බුධ, රවි. ගුරු, ශනි, කේතු 4, රාහු 10, සඳු 8, සිකුරු 5 ගමන් ගනී. කුජ 3 සිටී. එම ග්‍රහ ගෝචරය ගැන සැලකීමේදී වෘත්තීය සහ රැකියා අංශවලදී යම් යම් බාධා ප්‍රමාදතා නැත්තේ ද නොවේ. එම නිසා අන්‍යයන් සමඟ කටයුතු කිරීමේදී කල්පනාකාරී වන්න. තමාට නොගැළපෙන අය සමග කටයුතු කිරීමට යාමෙන් වැළකිය යුතුයි. මිල මුදල් ලැබීම අතින් යහපත්ය. විවිධ අංශයන්ට යොමු වීමෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැකිය. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය.

සමගිය සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතුවල කිසියම් දියුණුවක් ලබනු ඇත. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැකිය.

ජය වර්ණය- කොළ, අංකය- 05, දිනය- බදාද

තුලා
බාධා ප්‍රමාදතා ඉස්මතු කළ හැකියි
ලග්නාධිපති සිකුරු දිග්බලයි. කුජ 2, ශනි, ගුරු, බුධ, රවි, කේතු 3, රාහු 9, සඳු 7 ගමන්ගනී. එම ග්‍රහ පිහිටීම් ගැන සැලකීමේදී තමාගේ කටයුතුවලට යම් යම් බාධා ප්‍රමාදතා ඉස්මතු කළ හැකි නිසා කල්පනාකාරීව ද, බුද්ධිමත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. වෘත්තීය සහ රැකියා කටයුතුවලදී ඉතාමත්ම බුද්ධිමත් වන්න. මිල මුදල් ලැබීම අතින් ශුභයි. වියදම් අධිකයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමඟිය සාමයට බාධා එල්ල නොවුව ද වචන පාවිච්චියේ දී තරමක් සැලකිලිමත් වන්න. දරුවන්ගේ කටයුතු සාමාන්‍ය අන්දමට සිදු වේ. අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැකිය. උෂ්ණාධික රෝග, වාතාබාධ, තුනටිය ආශ්‍රිත පීඩාදියෙන් ප්‍රවේසම් වන්න.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 06, දිනය- සිකුරාදා

වෘශ්චික
ක්‍රමයෙන් දියුණුව
ලග්නාධිපති කුජ ලග්නයේ ස්වක්ෂේත්‍රයි. රුචක යෝගයයි. රවි, බුධ, ගුරු, ශනි, කේතු 2, සිකුරු 3, සඳු 6, රාහු 8 ගමන් ගනී. එම ග්‍රහ ගෝචරය ගැන සැලකීමේ දී යම් යම් බාධා අවහිරතා ඉස්මතු වුව ද වෘත්තීය සහ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ දී කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරගත හැකිය. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. ආර්ථික වශයෙන් අයහපත් නොවුව ද විටෙක වියදම් පක්ෂය ඉහළ යනු ඇත. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවල දී සමඟිය සාමයට තද ලෙස බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැය වේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙ දී සිටින අයට අලුත් විෂය ඉගෙනීමට අවස්ථා සැලසේ. උගුර, බෙල්ල ආශ්‍රිත පීඩා, ඇස්වල දුර්වලතා, පාද ආශ්‍රිත පීඩාදියෙන් ද පරිස්සම් විය යුතුයි.

ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 09, දිනය- බ්‍රහස්පතින්දා

ධනු
ආදායම් මාර්ග පාදා ගත හැකියි
ලග්නාධිපති ගුරු දිග්බලව ස්වක්ෂේත්‍රයි. හංස යෝගයයි. ශනි, රවි, බුධ, කේතු ලග්නයේය. රවි, බුධ එක්වීම ධර්ම කර්මාධිපති යෝගයයි. සිකුරු 2, කුජ 12 විමල යෝගයෙන් ද සඳු 5, රාහු 7 ගෝචරය වේ. එම ග්‍රහ ගෝචරය ගැන සැලකීමේ දී තමාගේ වැඩකටයුතු කරගෙන යෑමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ඉස්මතු විය හැකිය. එම නිසා කල්පනාකාරීව ද බුද්ධිමත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. මිල මුදල් ලැබීම අතින් යහපත්ය. විවිධ අංශයන්ට යොමු වීමෙන් ආදායම් මාර්ග පාදා ගත හැකිය. නමුත් මුදල් ඉතිරි කරගැනීම තරමක් අපහසු වේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය.. බඩවැල් ආශ්‍රිත පීඩා, මලබද්ධය, උෂ්ණාධික රෝග, ලේ දූෂ්‍යාබාධ යනාදියෙන් පරිස්සම් වන්න.

ජය වර්ණය- රන්වන්, අංකය- 03, දිනය- බ්‍රහස්පතින්දා

මකර
මිල මුදල් ලැබීම අතින් ශුභයි
ලග්නාධිපති ශනි, ගුරු, බුධ, රවි, කේතු 12 ද, යෝගකාරක සිකුරු ලග්නයේ, රාහු 6, සඳු 4 ගමන්ගනී. එම ග්‍රහ ගෝචරය ගැන සැලකීමේ දී තමාගේ වැඩකටයුතු කරගෙන යෑමේ දී විටින් විට බාධා අවහිරතා ඉස්මතු කළත් සිය උත්සාහයෙන් කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරගත හැකිය. මිල මුදල් ලැබීම අතින් ශුභයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වාසි සහගතයි. ලාභ ප්‍රයෝජන ලැබිය හැකිය. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමඟිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතුවල කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් පෙන්වයි. ඉගෙනීමේ යෙදී සිටින අයට ශුභදායකයි. උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැකිය. මලබද්ධය, බඩවැල් ආශ්‍රිත පීඩා, රුධිර පීඩනය යනාදියෙන් පරිස්සම් විය යුතුයි.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 06, දිනය- සෙනසුරාදා

කුම්භ
වියදම් පක්ෂය ඉහළට
ලග්නාධිපති ශනි, ගුරු, රවි, බුධ, කේතු 11 ද, සිකුරු 12, රාහු 5, සඳු 3 ගමන් ගනී. කුජ 10 සිටී. රම ග්‍රහ ගෝචරය ගැන සැලකීමේදී තමාගේ කටයුතු කරගෙන යෑමේ දී බාධා ප්‍රමාදතා ගැටලු මධ්‍යයේ තම කටයුතු කිරීමට සිදු වේ. කෙසේ වුවත් සිය උත්සාහය සහ කැපවීමෙන් කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් වෘත්තීය සහ රැකියා අංශවල ලබනු ඇත. මිල මුදල් ලැබුණ ද වියදම් පක්ෂය ඉහළ යයි. ගෙදරදොර කටයුතුවල දී වෙහෙස මහන්සි වී කටයුතු කළ යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා වැඩිපුර වෙහෙස මහන්සියක් දැනෙනු ඇත. අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට සිදු වේ. උෂ්ණාධික රෝග, ලේ දූශ්‍යාබාධ, උදරාශ්‍රිත පීඩාදියට ඉඩ පවතී.

ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 06, දිනය- සෙනසුරාදා

මීන
රැකියාවේ බාධා
ලග්නාධිපති ගුරු ස්වක්ෂේත්‍රව 10 හංස යෝගයයි. ශනි, රවි, බුධ, කේතු සමඟයි. රාහු 4, කුජ 9, සඳු 2 ගමන් ගනී. සිකුරු 11ය. එම ග්‍රහ ගෝචරය ගැන සැලකීමේ දී වෘත්තීය සහ රැකියා අංශවල කටයුතු කිරීමේ දී තරමක් බුද්ධිමත්ව ද විමසිලිමත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැකිය. මිල මුදල් ලැබීම අතින් යහපත් වුවත් වියදම් පක්ෂය ඉහළ යයි. ගෙදරදොර කටයුතුවල දී ඉවසීමෙන් ද බුද්ධිමත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් සමඟියට සාමයට බාධා එල්ල වනු ඇත. දරුවන්ගේ කටයුතු වෙනුවෙන් කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැය වේ. ඉගෙනීමේ යෙදී සිටින අයට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැකිය. පපුව, පෙණහැල්ල ආශ්‍රිත රෝග, රුධිර පීඩනය, උදරගත පීඩා යනාදියෙන් ද පරිස්සම් වන්න.

ජය වර්ණය- රන්වන්, අංකය- 03, දිනය- බ්‍රහස්පතින්දා

Leave A Reply

Your email address will not be published.