කිට්ටුම මිතුරන් එපා කිව් නිසා මංගල දේශපාලනයෙන් සමුගන්නේ නැතිලු

හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර දේශපාලනයෙන් සමුගැනීමට ගත් තීරණය ඔහුගේ සමීපතමයන්ගේ බලපෑම මත ඉවත් කර ගැනීමට තීරණය කොට ඇති බව වාර්තා වේ.

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී සජිත් ප්‍රේමදාස ලැබූ දැවැන්ත පරාජය හමුවේ කලකිරීමෙන් මංගල සමරවීර දේශපාලනයට සමුදී විදේශගත වීමට තීරණය කර තිබිණි.

එහෙත් ඔහුගේ කොළඹ නිවසේදී හමුවූ සමීපතමයන්ගේ බලවත් ඉල්ලීමකින් පසුව පක්ෂ දේශපාලනයෙන් තොරව මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස පමණක් කටයුතු කිරීමට එකඟ වූ බව මංගල සමරවීරට දේශපාලනයෙන් ඉවත් නොවන ලෙස ඉල්ලා සිටි පාර්ශ්වකරුවකු පැවසීය.

– අරුණ

Leave A Reply

Your email address will not be published.