අලුත් ආණ්ඩුවේ දෙවැනි කැබිනට් එක අද

අමාත්‍ය මණ්ඩලය අද පස්වරුවේ රැස්වීමට නියමිතව තිබේ.

පස්වරු 04.30 ට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී අමාත්‍ය මණ්ඩලය රැස්වීමට නියමිත බව අමාත්‍ය මණ්ඩල ලේකම් එස්.අමරසේකර මහතා පැවසුවේය.

නව ආණ්ඩුව පත් වීමෙන් අනතුරුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වන අමාත්‍ය මණ්ඩලය රැස්වන දෙවන අවස්ථාව මෙය වේ.

මෙහිදී රජයේ නව වැඩපිළිවෙලට අදාල තීන්දු තීරණ රැසක් ගැනීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.