බස් මං තීරු ඇන්දේ රත්තරනින්ද ? කිලෝමීටරයට ලක්ෂ 60ක් වැය කරලා..මංතීරු 5ක තීන්ත ගාන්න මිලියන 346ක්

කොළඹ වාහන තදබදය නවත්තන්න මෙගා පොලිස් වැඩක්

කොළඹ වාහන තදබදය නැවැත්වීමට කියමින් කොළඹට ඇතුළුවන මාර්ග පහක බස් ප්‍රමුඛතා මංතීරු වෙන් කිරීමට මෙගා පොලිස් අමාත්‍යාංශය රුපියල් මිලියන 235ක් වියදම් කර ඇතැයි අනාවරණය වෙයි.
ප්‍රධාන මාර්ග පහක බස් මංතීරු හඳුන්වා දීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 346ක ගිවිසුමකට එළැඹ ඇත.

බස් මංතීරුවල තීන්ත ආලේපනය, නාමපුවරු සවිකිරීම හා ප්‍රචාරණය වෙනුවෙන් මෙම මුදල් වෙන් කර තිබේ. කිලෝමීටර් 36ක් සඳහා මිලියන 235ක් වැයකිරීම නිසා කිලෝමීටරයකට රුපියල් මිලියන හයකට වඩා වැය කර ඇතැයි හෙළි වී ඇත.

2017 දී ඇරඹී මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් ආවරණය කිරීමට නියමිත මුළු කිලෝමීටර් ගණන 36කි. 2018 අවසන් වෙද්දී කිලෝමීටර් 21ක් ආවරණය කර ඇති අතර ඒ සඳහා වියදම් කර තිබූ මුදල රුපියල් මිලියන 104කි. පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් 31 වැනි දා වන විට තවත් මිලියන 131 ගෙවීමට නියමිතව තිබී ඇත.

මේ අනුව 2018දී මුළු වියදම රුපියල් මිලියන 235ක් වෙන් කර ඇත. මෙතරම් මුදලක් වැයකළද බස් ප්‍රමුඛතා මංතීරු නීතිය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වී නැත. රථවාහන තදබදයට නිසි විසඳුමක් ලබාදී නොතිබීමත් නිසා මහජන මුදල් අපතේ යැවීමක් සිදුකර ඇතැයි අමාත්‍යාංශ නිලධාරීහු පවසති.

කිලෝමීටර් 36ක ප්‍රමුඛතා මංතීරු වෙන්කිරීමේදී ගාලු පාරේ කිලෝමීටර් 16ක්, පාර්ලිමේන්තු පාරේ කිලෝමීටර් 10ක්, තර්ස්ටන් පාරේ සිට රීච් මාවත දක්වා කිලෝමීටර් 4ක්, කොම්පඤ්ඤ වීදිය මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 4ක්, කොටුව සිට පිටකොටුව දක්වා කිලෝමීටර් දෙකක් වශයෙන් වෙන්කර ඇත.

තිස්ස රවීන්ද්‍ර පෙ​රේරා
අරුණ පුවත්පත

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.