මින් ඉදරියට පාරවල් වල මැති ඇමැති නම් සහ පින්තුර බැහැ. පාරේ නම විතරයි – ජනාධිපති නියෝග කරයි

පසුගිය කාලය පුරාම අප දුටුවේ රජය මගින් කරන සංවර්ධන වැඩසටහන් වලදී සංවර්ධන කාර්යයටත් වඩා මුදලක් වැය කොට ඒ සඳහා ක්‍රියා කළ දේශපාලනඥයන් ගේ නම් සඳහන් නාම පුවරු සඳහා වියදම් කරන ආකාරයයි.

මින් ඉදිරියට එලෙස මහා මාර්ග හෝ වෙනත් කටයුතු වලදී දේශපාලනඥයන් ගේ නම් සහ චායාරුප සඳහන් පුවරු භාවිත නොකරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දැනුම් දී ඇතැයි දැන ගන්නට ලැබෙනවා.

එසේම මින් ඉදිරියට සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවල ජනාධිපතිවරයාගේ ඡායාරූපය වෙනුවට රාජ්‍ය ලාංඡනය ප්‍රදර්ශනය කරන ලෙසද ඔහු මීට පෙර දැනුම් දී තිබුණා.

මුලාශ්‍ර – දෙරණ

Leave A Reply

Your email address will not be published.