නව ආරක්ෂක ලේකම් මේජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න ?

මේජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා බොහෝ දුරට නව ආරක්ෂක ලේකම් වරයා ලෙස තෝරා පත් වනු ඇතැයි දේශපාලන වාර්තා සඳහන් කරනවා.

ඔහු තිස් වසරක කුරිරු යුද්ධය නිමා කිරීමට අති විශාල මෙහෙවරක් කල රණවිරුවෙක් මෙන්ම පසුගිය කාලය පුරා වියත් මග සංවිධානය හරහා මෙන්ම විවිධ ආකාරයෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ක්‍රියා කළ පුද්ගලයෙක්.

Leave A Reply

Your email address will not be published.