තැපැල් චන්ද ප්‍රතිඵල – නිල නොවන ප්‍රතිඵලය – මොණරාගල

මොණරාගල දිස්ත‍්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිල නොවන මට්ටමින් අප වෙත ලැබී ඇත.

මෙම ප්‍රතිඵල මේවන තෙක් මැතිවරණ කොමිසම විසින් නිල වශයෙන් මාධ්‍යයට නිකුත් කර නැත.

ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ – 13754
සජිත් පේ‍්‍රමදාස – 6380

Leave A Reply

Your email address will not be published.