තැපැල් චන්ද ප්‍රතිඵල – නිල නොවන ප්‍රතිඵලය – කළුතර

අද පැවැති ජනාධිපතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද ගණනය කිරීම් මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතී.

කළුතර දිස්ත‍්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිල නොවන මට්ටමින් අප වෙත ලැබී ඇති.

මෙම ප්‍රතිඵල මේවන තෙක් මැතිවරණ කොමිසම විසින් නිල වශයෙන් මධ්‍යයට නිකුත් කර නැත.

ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ – 22,586
සජිත් පේ‍්‍රමදාස – 9172

Leave A Reply

Your email address will not be published.