කොළඹ විශ්ව විද්‍යාල සමීක්ෂණයෙන් ගෝඨා ඉදිරියෙන්.. දිස්ත්‍රික් මට්ටමෙන් බැලු ප්‍රතිපල මෙන්න

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය මගින් කරනු ලැබූ ජනාධිපතිවරණ සමීක්ෂණයක ප්‍රතිපල නිකුත් වී තිබෙනවා. එය මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය හරහා ප්‍රචාරය වෙනවා. එහි දැක්වෙන අන්දමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට 52.6% ක සහ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ට 41.9% ක චන්ද ප්‍රතිශතයක් හිමි වෙනවා. ඔවුන් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් මෙම ගණනය කිරීම් සිදුකොට තිබෙනවා.

ඒවා පහතින්

Leave A Reply

Your email address will not be published.