ආර්ථික දියුණුවකට නම් මානව සම්පත සංවර්ධනය කළයුතුයි

රටක් ආර්ථික වශයෙන් දියුණු කිරීමට නම් මානව සම්පත සංවර්ධනය කළයුතු බව ජාතික ජන බලවේගයේ ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසයි.

කොළඹ ඊයේ (19) පැවති තරුණ විද්‍යාර්ථීන්ගේ සමුළුවකට එක්වෙමින් ඒ මහතා සඳහන් කළේ ඒ වෙනුවෙන් අධ්‍යාපනය,සෞඛ්‍ය හා ක්‍රීඩාව දියුණු කළ යුතු බවයි.

මානව සම්පත දියුණු කිරිමේදි ඒ සඳහා කරුණු 3ක් බලපාන බවත් එනම් අධ්‍යාපනය,සෞඛ්‍ය සහ ක්‍රීඩාව බවත් ඒ මහතා පවසයි.

සංවර්ධන උපාය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස අධ්‍යාපනය තබා ගත යුතු බවද ඒ මහතා පෙන්වා දෙයි.

ඉහළ අධ්‍යාපනයක් ලබන ප්‍රමාණය සියයට 8ක් වැනි සුළු කොටසක් බවත් එව අප වැනි රටකට කිසිසේත්ම යෝග්‍ය නොවන බවත් ඔහු පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.