මෙවර ඡන්ද පත්‍රිකාවේ දිග අඩි දෙකකට වැඩියි

ජනාධිපතිවරණයට තරග කිරීමේ අරමුණින් මැතිවරණයට ඇප මුදල් තැන්පත් කර එහෙත් නාමයෝජනා පත්‍රි භාරනොදුන් අපේක්ෂකයින්ගේ ඇප මුදල් මැතිවරණයෙන් පසුව නැවත ඔවුන්ට ලබාදෙන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ඇප මුදල් රාජසන්තක වන්නේ ජනාධිපතිවරණයට තරග කර ප්‍රකාශිත ඡන්දවලින් සියයට 12යි දශම 5කට වඩා අඩුවෙන් ලබාගත් අපේක්ෂකයින්ගේ පමණක් බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.

මෙවර ජනාධිපතිවරණය සදහා අපේක්ෂකයින් 41 දෙනෙකු ඇප මුදල් තැන්පත් කර තිබු අතර ඉන් හය දෙනෙකු නාමයෝජනා පත්රව භාරදීම සිදුකර තිබුණේ නැහැ.

තිස් පස් දෙනෙකු නාමයෝජනා භාර දී ඇති අතර එය මෙරට ඉතිහාසයේ වැඩිම අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාවක් ජනාධිපතිවරණය සඳහා නාමයෝජනා භාරදුන් අවස්ථාව ලෙස සැලකෙයි.

අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව වැඩිවීම හේතුවෙන් මෙවර ඡන්ද පත්‍රිකාව අඩි දෙකකට අධික දිගකින් යුක්ත විය හැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ඡන්ද පත්‍රිකාව සැකසිමේ කටයුතු අද(08) දිනයේ සිට ආරම්භ කරන අතර ආකෘති පත්‍රිකාව සකස් කිරීමෙන් අනතුරුව එය හැකි ඉක්මනින් මුද්‍රණය කිරීමට පියවර ගන්නා බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.