ගෝඨා ඇප මුදල් තැන්පත් කරයි

ඉදිරි ජනාධිපතිවරනයට ඉදිරිපත් වන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විසින් අද දිනයේ ඇප මුදල් තැන්පත් කර තිබේ.

ශ‍්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සහ එහි පක්ෂ නායකන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් මැතිවරණ කොමිසමේ දී මෙම කටයුත්ත සිදු කර ඇත.

ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් මස 16 වනදා පැවැත්වෙන අතර ඒ සදහා නාමයෝජනා අයදුම්පත් භාරගැනීම ඔක්තෝබර් මස 7 වනදා අවසන් වෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.