පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවන සුදානමක් ?

ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශ කිරීමත් සමග පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීමේ සුදානමක් ඇතැයි අද ආරංචියක් පැතිර ගියා.

අද සවස විශේෂ කැබිනට් රැස්වීම පැවැත්වෙන්නේ ඒ සඳහා බවයි විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ.

එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව විසිරවීමේ සූදානමක් ඇද්දැයි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම වීරක්කොඩි මහතාද අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කර සිටියා.

අද පස්වරුවේ කිසිදු හේතුවක් නොදන්වා හදිසි කැබිනට් මණ්ඩල හමුවක් කැඳවා ඇත්තේ ඒ නිසා දැයි යනුවෙන් ඔහු විමසා සිටියා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.