සවුදි කතානායක විපක්ෂ නායක හමුවේ

සවුදි අරාබියානු පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායක ආචාර්ය H.E. Abdullah bin Mohammed bin Ibrahim Al Al-Sheikh හා ගරු විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අතර හමුවක් ඊයේ (08) පෙරවරුවේදී විජේරාම මාවතේ පිහිටි නිල නිවසේදී සිදුවිය.
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ පාලන කාලය තුල සවුදි අරාබියානු රජය සමග සමීපව කටයුතු කිරීම ගැන සවුදි අරාබියානු කතානායකවරයා මෙහිදී ස්තූතිය පුද කලේය.
මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකාවේ සවුදි අරාබියානු තානපති Abdulnaser bin Husien Al – Harthi, හිටපු අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. ඇල් පීරිස්, විපක්ෂ නායක ලේකම් හර්ෂ විජේවර්ධන යන මහත්වරුන්ද එක්ව සිටියහ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.