ඇමසන් වනාන්තරයට පැය 04 ක වැස්සක්

ඇමසන් වනාන්තරයට අධික වර්ෂාවක් පතිත වී තිබේ.

පරිසරවේදීන් පෙන්වා දෙන්නේ ඉන් වනාන්තරය දවා හලුකළ ලැව්ගිනි මඳක් පාලනය වූ බවයි.

ඇමසන් වනාන්තරයේ පැතිරයන ලැව්ගිනි පාලනයට බ්‍රසීල රජය මහත් වෙහෙසක් දරමින් සිටියි.

ඒ කටයුතු සදහා මඳ අස්වැසිල්ලක් වෙමින් ඇමසන් ලැව්ගිනි බහුලව ව්‍යාප්ත වී පවතින බ්‍රසීලයේ රොන්ඩෝනියා ප්‍රාන්තය වෙත පැය 04ක් පුරා වැසි පතිතවී ඇති බව විදෙස් වාර්තා සදහන් කළේය.

මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේ පටන් අගෝස්තු මස 28වැනිදා දක්වා ගතවූ කාලයේදී බ්‍රසීලයට අයත් ඇමසන් වනාන්තරයේ ලැව්ගිනි 94 957ක් හටගෙන තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.