මම ජනාධිපති වුණාම ජනාධිපති මන්දිරේ පැත්ත පළාතේ යන්නේ නැහැ.. මම ඉන්නේ මහා පාරේ

ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ, අද පස්වරුවේ කොළඹ, සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැති උත්සවයකදීයි.

“දැන් එක එක කටකතා යනවා අද අගමැති වෙනවා හෙට අගමැති වෙනවා කියලා…

පස්සා දොරෙන් අපේක්ෂකත්වය ගන්න තරම් මම අවජාතකයෙක් නෙවෙයි.

මම යන්න ඕනෙ තැනට යන්නේ ජනතාවගේ කර පිටින්. හැබැයි ඉහළම තැනට ගියාම ඔබලාට මාව නුවර රජගෙදරදි හමුවෙන්න බෑ.

නුවර එළියේ, කොළඹ ජනාධිපති මන්දිරයේ දී මාව හමුවෙන්න බෑ.

මම ඉන්නේ මහපාරේ ඔබලාත් සමඟ.

මා කැටුව එන්නේ එජාපයේ අගමැතිවරයෙක්.

අගමැතිකම බන්දේසියක තබා දෙන විටත් මම ප්‍රතික්ශේප කළා.

ඒ නායකයාට, පක්ෂයට තියෙන ගරුත්වය නිසා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.