නිදහස් පක්ෂයෙන් ජනාධිපතිවරණයට වෙනම අපේක්ෂකයෙක්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ජනාධිපතිවරණය සඳහා වෙනම අපේකෂකයෙක් ඉදිරිපත් කරන බව එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වීර කුමාර දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කරනවා.

ඔහු පවසන්නේ අද දිනයේ පක්ෂ මහා ලේකම් දයාසිරි ජයසේකර මහතා ඒ බව මැතිවරණ කොමිසම වෙත දැනුම් දුන් බවයී.

එය පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභාවේ තීරණයක් අනුව සිදු කළ බවද ඔහු අද පෞද්ගලික රුපවාහිනී නාලිකාවකට ප්‍රකාශ කර තිබුණා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.