ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන පෙරමුණ ලෙස නව සන්ධානයක්

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවලට අනුව ඉදිරි මැතිවරණවලදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන පෙරමුණ යන සන්ධානයෙන් එක්ව තරග කිරීමට තීරණය කළ බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රකාශ කරනවා.
එම පක්ෂ මූලස්ථානයේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී සන්ධාන මහ ලේකම් මහින්ද අමරවීර මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.