වසර 12කට පසු ජවිපෙ පරදා පොහොට්ටුවට විශිෂ්ට ජයක් ! ගුරු සමුපකාර බලය තහවුරු කර ගනී..

අධ්‍යාපන සේවා නියුක්තිකයන්ගේ සකසුරුවම් සහ ණය දෙන සමිතිය වෙනුවෙන් නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා අද පැවැති ඡන්ද විමසීමේ දී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කළ කණ්ඩායම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් 09 දෙනෙකු තේරී පත් කරමින් එහි බලය ඔවුන් විසින් පිහිටුවනු ලැබීය.

එම සමිතිය සමස්ත අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් පහළොවකින් සමන්විත අතර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරන ලද කණ්ඩායමට පත්වුණේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් හය දෙනකු පමණි.

ප්‍රධාන තනතුරු හයක් එනම් සභාපති, ලේකම්, උප සභාපති ධුර දෙකක්, උප ලේකම් ධුර දෙකක් පොදු ජන පෙරමුණ නියෝජනය කල කණ්ඩායම දිනා ගත්තේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.