සමාජ ජාල මාධ්‍ය වෙත පිවිසීමට තිබූ බාධාව ඉවතට

සමාජ මාධ්‍ය වෙත පිවිසීමට කර තිබූ බාධාව වහාම ඉවත් කරන ලෙස ජනාධිපති වරයා විසින් විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත උපදෙස් දී තිබේ.

පසුගිය පාස්කු ඉරිදා සිදු වූ ප්‍රහාරල මාලවත් සමඟ සමාජ ජාල මාධ්‍ය වෙත පිවීසම තාවකාලිකව අවහිර කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

මෙලෙස සමාජ ජාල මාධ්‍ය වෙත පිවිසීමට තිබූ බාධාව ඉවත් කළද රට තුළ පවතින තත්ත්වය අනුව සමාජ මාධ්‍ය භාවිතයේදී වගකීමෙන් යුතුව කටයුතු කරන ලෙස රජය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

Leave A Reply

Your email address will not be published.