මම තව දුරටත් ඇමරිකානු පුරවැසියෙක් නෙමෙයි – ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

තමන් තව දුරටත් ඇමරිකානු පුරවැසියෙක් නොවන බව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කරනවා.

ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ඊයේ දෙරණ 360 වැඩසටහන ට එක් වෙමින්.

දැනට ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කිරීමේ කටයුතු වලින් 99% ක් අවසන්. තව එක ලිපියක් පමණයි ලබා ගන්නට තිබෙන්නේ. දැනට මම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් මිසක් ද්විත්ව පුරවැසියෙක් නෙමෙයි යනුවෙන් ඔහු කියා සිටියා.

සම්පුරණ වීඩියෝ මෙතනින්.

Leave A Reply

Your email address will not be published.