ආගමික අන්තවාදය ඉගැන්වීම තහනම් කරමින් ජනපතිගෙන් තවත් ගැසට් නිවේදනයක්

ආගමික අන්තවාදය පැතිරවීම, ඉගැන්වීම ආදිය තහනම් කරමින් ජනාධිපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එවන් කටයුතු වල යෙදීම ත‍්‍රස්තවාදයට අනුබල දීමක් ලෙස නිවේදනයේ දැක්වෙයි.

හදිසි නීතිය රෙගුලාසි යටතේ ජනාධිපතිවරයාට පැවරී ඇති බලතල අනුව මෙම ගැසට් නිවේදනය ප‍්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

ගැසට් නිවේදනය මෙන්න

2121-01_E

Leave A Reply

Your email address will not be published.