කලබල නිසා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල සීඝ‍්‍රයෙන් ඉහලට.. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ගණනාවක් හිගයි..

පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක් මෙහි දැක්වෙයි.

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල වැඩි වී ඇති බැවින් භාණ්ඩ මිල පාලනය කිරීමට රජය මැදිහත්වන්න.

රටේ උද්ගත වී ඇති හදිසි තත්වය සමග අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල සීඝයෙන් වැඩි වී ඇති බව අප සංවිධානය වෙත වාර්තා වී ඇත. එමෙන්ම වෙළදපොලේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වල හිගයක් ද ඇත.

හාල්, සීනි, පරිප්පු, ටින්මාලු, අල, ලූණු සහ එළවලු හා මාලු මෙසේ මිල වැඩි වී ඇති භාණ්ඩයි. තොග මිල අඩු වී ඇති බව වාර්තා වුවද සිල්ලර මිල ගණන් අඩු වී නොමැත.

විශේෂයෙන්ම මෙම හදිසි තත්වය සමග කූට ව්‍යාපාරිකයින් කල්ඉකුත් වූ භාණ්ඩ පාරිභෝගිකයින්ට අලෙවි කිරීමට ගත් උත්සහයන් කිහිපයක්ද අප වෙත වාර්තා වී ඇති බැවින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේදී ඒ පිළිබදව සැළකිලිමත් වන ලෙස අප සංවිධානය සියලු පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල පාලනය කිරීම සදහා සහ ප්‍රමිතියෙන් තොර භාණ්ඩ පාරිභෝගිකයින්ට අලෙවි කිරීම වලක්වාලීම සදහා ඉක්මන් වැඩපිළිවෙලක් සකසන ලෙස අප රජයෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

රංජිත් විතානගේ
සභාපති
පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය

Leave A Reply

Your email address will not be published.