දියුණු ශ්‍රී ලංකාවක් වෙනුවෙන් පුනර්ජනනීය සංවර්ධනය පිලිබඳ Green Energy Champion තරඟාවලිය

ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර නවෝත්පාදන සංවර්ධනය මුලික කර ගෙන පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංකල්පය ඉදිරියට ගෙන එමින් ඒ හරහා විශාල වපසරියක පැතිරුණු ජිවිත දියුණු කිරීමේ අරමුණින් සාර්ථක තෙවන වසරටත් Green Energy Champion 2019 තරඟාවලිය පැවැත්වෙයි. එමෙහිදී 2019 තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහකයින් සඳහා ඔවුන්ගේ හරිත බලශක්ති නවෝත්පාදන යෝජනාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සුපිරි ත්‍යාගය ලෙස තාක්ෂණික සහය සහ පුහුණුව ඇතුළත්ව රුපියල් මිලියන හතරක ත්‍යාගයක් පිරිනැමේ.

2016 වසරේදී දියත් කල තරඟාවලියේදී කොළඹ ආනන්ද විද්යාලය PV-system පද්ධතියක් නිර්මාණය කරමින් ජයග්‍රහණය ලබා ගත් අතර පාසලේ කොම්පෝස්ට් පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම වෙනුවෙන් සහ අපද්රව්ය කළමනාකරණ පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම වෙනුවෙන් ජයග්‍රහණය හිමි කර ගත්තේය.

2017 වසරේ තරඟාවලියේ පළමු වටය සඳහා හත්ලක්ෂයකට අධික පිරිසක් සහභාගී වූ අතර එහිදී තනි පුද්ගලයින්, පළාත් පාලන ආයතන, සහ අනෙකුත් සංවිධාන ඉදිරිපත් කර තිබු හරිත බලශක්ති සංකල්ප 80ක් හඳුනාගනු ලැබිණි. එහිදී ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය ප්‍රථමස්ථානය දිනා ගනිමින් රුපියල් මිලියන 10ක් සුපිරි ත්‍යාගය හිමිකර ගනු ලැබුවේ ජීව වායු ඒකකයක් ඇති කිරීම, PV පද්ධති ස්ථාපනය සහ නාගරික කොම්පෝස්ට් උද්‍යානයක් නිර්මාණය කිරීම වෙනුවෙනි.

මෙවර තරඟාවලිය දියත් කිරීම සඳහා ජර්මානු ෆෙඩරල් කාර්යාලය සමඟ විදුලිබල සහ බලශක්ති ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය , මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රි යාත්මක කිරීමේ හවුල්කරුවන් වන GIZ සංවිධානය සහ ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය අත්වැල් බැඳගෙන සිටී.

ජනතාක්ෂණ (GTE) ආයතනයේ සහය ඇතිව මෙම අයදුම් කරුවන්ගේ යෝජනා ලිවීමේ හැකියාව ඉහළ නැංවීම සඳහා මාර්ගෝපදේශයන් සැපයෙන වැඩමුළු දිවයිනේ පළාත් 9 පුරාම පසුගිය දා පැවැත් වුණි. තරඟාවලිය සඳහා සහභාගී වීම සඳහා මෙම වැඩමුළු සඳහා සහභාගී වීම අනිවාර්ය නොවන අතර මේ පිළිබඳව කැමැත්තක් දක්වන ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ට, කණ්ඩායමකට හෝ ආයතනයකට තම අදහස් සහ සංකල්ප ඉදිරිපත් කල හැකිය. ඔවුන්ට www.greenenergychampion.lk අඩවිය මගින් තම අයදුම්පත 2019 අප්රේල් 30 වන දින දක්වා සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

ජයග්‍රාහකයින් තෝරා ගැනීම සඳහා සියලුම යෝජනාවන් ජර්මානු තානාපති කාර්යාලයේ, ශ්‍රී ලංකා බලශක්ති අධිකාරියේ සහ GIZ හි විශේෂඥයින්ගෙන් සමන්විත ජුරි සභාවකට යොමු කෙරේ. රාජ්‍ය අංශයෙන් පෞද්ගලික අංශයෙන් සහ සිවිල් සමාජ යන කාණ්ඩ තුනෙන් ජයග්‍රාහකයින් තොරා ගන්නා අතර ඒ පිළිබඳව සෘජුව සහ වෙබ් අඩවි, සමාජ මාධ්ය හරහාද ප්‍රචාරය කෙරේ.

යෝජනා සඳහා ලකුණු ලබා ගැනීමට මේ නිර්ණායක අනුගමනය කරන

තිරසාර බලශක්ති විසඳුම් සඳහා අදාළ වීම (20%)
පවතින ගැටළුවක් හෝ අභියෝගයක් ජය ගැනීමට ලබා දෙන විසඳුම් සහ වැඩි දියුණු කිරීම් සඳහා (15%)
නිවැරදි ව්‍යාපෘති වියදම් සහතික කිරීම සහ මුල්‍ය කළමනාකරණය (20%)
කාලය සමග කාර්යයන් සිදු කිරීමට ඇති ශ්‍යක්යතාව (20%)
බලපෑමට ලක්වූ සමාජය හා පරිසරය ඒත්තු ගැන්වීම (10%)
තිරසාර බලපෑමක් පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාව සහ දිගු කාලින විසඳුම් විදහා දැකීම (15%)

Leave A Reply

Your email address will not be published.