මෙරට තුල ඉස්ලාම් අන්තවාදි සංවිධාන ගැන යුද හමුදාව ජනාධිපතිට ඉදිරිපත් කල බුද්ධි වාර්තාව මෙන්න…

ශ‍්‍රී ලංකාව තුල ඉස්ලාම් අන්තවාදි සංවිධාන බිහිවීම, ව්‍යාප්තිය සහ වර්ථමාන තත්ත්වය පිළිබඳව ශ‍්‍රී ලංකා යුද හමුදාව විසින් හෙලි කරන ලද තොරුතුරු වාර්තාවක් මෙහි දැක්වෙනවා.

අප්‍රෙල් 26 වන දින ජනාධිපති නිළ නිවසේදී පැවති සාකච්චාවේදි මෙම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන ලදී.

පොදු මහජනතාවගේ දැනගැගැනීම සදහා සියළු මාධ්‍ය වෙත යුද හමුදා මාධ්‍ය අංශය විසින් මෙම වාර්තාව නිකුත් කර ඇත.

සම්පූර්ණ වාර්තාව බලන්න මෙතනින්..

Briefing 26.04.2019 – President’s House

Leave A Reply

Your email address will not be published.