බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ විශාලතම ක්‍රීඩාංගණය ශ්‍රී ලාංකික ධජයේ වර්ණ වලින් ආලෝකමත්වෙයි

බටහිර ඔස්ට්‍රේලියාවේ විශාලතම ක්‍රීඩාංගණය වන පර්ත් නගරයේ පිහිටි ඔප්ටස් ක්‍රීඩාංගණය අද රාත්‍රියේ ශ්‍රී ලාංකික ධජයේ වර්ණ වලින් ආලෝකමත් වුණා.

ඊට අමතරව පර්ත් නගරයේ පිහිටි ජනප්‍රිය ස්ථානයක් වන මටගරුප් පාලම ද එම වර්ණයන්ගෙන් ආලෝකමත් කිරීමට එහි බලධාරීන් කටයුතු කොට තිබුණා.

ඒ පසුගිය 21 වැනිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාර වලින් මිය ගිය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සිහි කිරීම සඳහා.

මේ සඳහා බටහිර ඔස්ට්‍රලියාවේ රජය පියවර ගෙන තිබුණේ එහි වෙසෙන ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් නිලධාරි රොෂ් ජලග්ගේ මහතා ගේ ද මැදිහත් වීමෙන්.

බටහිර ඔස්ට්‍රලියාවේ  ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් නිලධාරි රොෂ් ජලග්ගේ මහතා

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.