රුපවාහිනියේ ප්‍රවෘත්ති අංශය හදිසියේ මුස්ලිම් ජාතිකයෙකුට දෙන්න යයි

ජාතික රුපවාහිනියේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස හදිසියේ මුස්ලිම් ජාතිකයෙකු පත් කිරීමට එහි පාලනාධිකාරිය තීරණය කර ඇතැයි රුපවාහිනී සේවකයින් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ සඳහා යු.එල්. යාකුබ් පත් කිරීමට දැනටමත් පියවර ගෙන ඇති බව වාර්තා වනවා. අද දක්වා එහි ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස කටයුතු කළේ තිලක් මහගමගේ මහතා.
ඊයේ රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයේ දී චමීර පෙරේරා නමැත්තෙකුගේ ප්‍රකාශයක් අවසන් වීමට පෙර නතර වීම මෙයට හේතුව ලෙස දන්වා ඇතත් සේවකයින් පවසන්නේ ඇත්ත එය නොවන බවයි. රුපවාහිනියට මෑතකදී පත්ව ආ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිතවත් නිලධාරියෙකුගේ වුවමනාවට මෙය සිදු කර ඇතැයි සේවකයින් පවසනවා. ඒ නිසා රුපවාහිනියේ සමස්ථ සේවක පිරිස දැඩි සේ කලකිරී ඇති බවයි සංස්ථා ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ.
ඉදිරියේදී තවත් තොරතුරු බලාපොරොත්තුවන්න.

Leave A Reply

Your email address will not be published.