මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජාතික ආරක්ෂක සභාවට කැඳවන්නැයි කියයි..

වත්මන් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජාතික ආරක්ෂක සභාවට කැඳවන්නැයි පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නායක උදය ගම්මන්පිල මහතා පැවසීය.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ අද කැදවා තිබූ සර්ව පාක්‍ෂික සමුළුව අමතමිනි.

1999 දී කාර්ගිල් අර්බූදය හමුවේ ඉන්දියාව කළ අයුරින් ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීමට නායකත්වය දුන් මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ සහාය මේ අවස්ථාවේ ලබා ගන්නා ලෙසද ඔහු ඉල්ලීය.

මාධ්‍ය ඒකකය
පිවිතුරු හෙළ උරුමය

Leave A Reply

Your email address will not be published.