ලෝකයේ උසම ගොඩනැගිල්ල සිංහ ධජයෙන් ආලෝක වේ

ලෝකයේ උසම ගොඩනැගිල්ල වන ඩුබායි නගරයේ පිහිටි බර්ජ් කලීෆා අද රාත්‍රියේ සිංහ ධජයෙන් ආලෝකමත් වී තිබුණා.
ඒ පසුගිය 21 වැනිදා පාස්කු ඉරිදා දින ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වූ ම්ලේච්ච ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය ශ්‍රී ලාංකික වැසියන් සිහි කිරීම සඳහා.
මීට දින දෙකකට පෙර මධ්‍යම රාත්‍රියේ දී පැරිස් නුවර අයිෆල් කුළුනේ ද ආලෝක බුබුළු නිවා දමා මිය ගිය ශ්‍රී ලාංකිකයින් සිහි කරනු ලැබුවා.

photo – Niranga galappaththi

Leave A Reply

Your email address will not be published.