කොළඹ පුරා හදිසි සෝදිසි මෙහෙයුමක්-වසා දැමූ ගුවන්තොටුපල පිවිසුම යළි විවෘතයි

කොළඹ නගරය තුළ මාර්ග බාදක යොදමින් සැකකටයුතු පුද්ගලයින් සහ සැකකටයුතු වාහන පරික්ෂා කරන බව පොලීය පවසයි.

සෝදිසි මෙහෙයුම් හේතුවෙන් කොළඹ නගරයේ කිසිදු මාර්ගයක් වසා නොමැති බවද පොලීසිය සඳහන් කරයි.

මේ අතර ආරක්ෂක අංශ මඟින් සිදු කරන ලබන සෝදිසි මෙහෙයුම් සඳහා සිය පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන ලෙසත් අනවශ්‍යය ලෙස කලබලයට පත් නොවන ලෙසත් ජනතාවට දන්වා සිටී.

මේ අතර කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ සැකකටයුතු මෝටර් රථයක් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා තාවකාලිකව වසා දමා තිබුණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.