ආරක්‍ෂක ලේකම්ට හා පොලිස්පතිට ඉල්ලා අස්වන්නැයි දන්වයි..

ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතාට හා පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර මහතාට ඉල්ලා අස්වන්නැයි
ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

ජනාධිපතිවරයා ඊයේ දිනයේ ජාතිය අමතමින් කියා සිටියේ පැය 24ක් අතුලත ආරක්ෂක අංශවල ප්‍රධානීන් වෙනස් කරන බවයි.

ආරක්‍ෂක ලේකම්වරයා මේ වන විටත් සිය ඉල්ලා අස්වීම යොමු කර ඇති බවත් දැන ගන්නට තිබෙනවා. .

Leave A Reply

Your email address will not be published.