පිපිරීමෙන් වූ මරණ සංඛ්‍යාව 290 ක් දක්වා ඉහළට.. 500 කට වැඩි පිරිසකට තුවාල

මිය ගිය ගණන තවත් ඉහළ යා හැකියි

පිපිරීම් හේතුවෙන් මිය ගිය සංඛ්‍යාව 290ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර තුවලකරුවන් 500ක් සිටින බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර මහතා ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.