දෙහිවල තවත් පිපිරීමක්

 

මීට සුළු මොහොතකට පෙර දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය අසල ජයසිංහ ක්‍රීඩාංගණය ඉදිරිපිට පිහිටි ලැගුම්හලක පිපිරීමක් ඇතිව තිබෙනවා. ඉන් දෙදෙනෙකු මියගොස තිබෙනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.