මහින්ද ඉන්දියාවේ.. ‘ද හින්දු’ සමුළුව අමතයි..

හිටපු ජනාධිපති වත්මන් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉන්දියාවේ සංචාරයක මේ දිනවල යෙදී සිටි.

ඒ මහතා අද දිනයේ ද හින්දු පුවත්පත විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සමුළුවක ආරම්භක දේශනය සිදු කිරීමට නියමිතය.

මෙම සමුළුව ඉන්දියාවේ බැංගලෝරයේ දින පැවැත්වෙන අතර රාජපක්ෂ මහතා සිය දේශනය සිදු කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර අනාගත සබඳතා සම්බන්ධයෙනි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.