නිරෝගී දිවියක් ගෙවන්න .. මෙන්න මෙහෙම වතුර බොන්න

අපේ ජීවිතයට නැතුවම බැරි දෙයකි වතුර. ආහාර නොගෙන සිටියත්, වතුර නොබී ජීවත් වීමට අපහසුය. වතුර බීමෙන් අපේ ශරීරයේ ලෙඩ රෝග බොහොමයක් අඩු කර ගත හැකිය.
ඒ වගේම වතුර බොන වේලාවන් අනුව ද අපේ ශරීරයට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ වෙනස් ය. මේ එවන් කරුණු කිහිපයකි .

උදෑසන අවදි වූ ගමන් වතුර වීදුරු දෙකක් පානය කරන්න. ඔබේ ශරීරයේ සියළු ඉන්ද්‍රියයන් ප්‍රබෝධමත් කිරීමට එයට හැකියාව තිබේ.

කෑම කෑමට පැය භාගයකට පෙර වතුර වීදුරුවක් බොන්න. එය ඔබ ගන්නා ආහාර ශරීරයට අවශෝෂනය කර ගැනීමට උපකාරී වේ.

නෑමට පැය භාගයකට පෙර වතුර වීදුරුවක් බොන්න. එය ඔබේ රුධිර පීඩනය හොඳ මට්ටමක පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.

රෑ නින්දට පෙර වතුර වීදුරුවක් බොන්න . ඉන් ඔබට හදවත් රෝග, අංශභාග වැනි රෝග ඇතිවීමේ අවධානම අවම කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.