උසස්පෙළ ප‍්‍රතිඵල පිටවෙයි..විශිෂ්ටයින් මෙන්න

231

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල  www.doenets.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ විභාග අංකය ඇතුළත් කිරීමෙන් ප්‍රතිඵල බලාගත හැකිය.

ජීව විද්‍යා පළමු ස්ථානය දිලිනි

වසර 2017 අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත් උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව ජීව විද්‍යා අංශයේ දිවයිනේ පළමු ස්ථානය මාතර සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලයේ දිලිනි සඳුනිකා පළිහක්කාර ශිෂ්‍යාව විසින් අත්කරගන්නා ලදි.

භෞතික විද්‍යා පළමු ස්ථානය ශ්‍රීධරන්ට

වසර 2017 අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත් උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව භෞතික විද්‍යා අංශයේ දිවයිනේ ප‍්‍රථම ස්ථානය පේදුරුතුඩුව හාට්ලි විද්‍යාලයේ ශ්‍රීධරන් ද්වාකරන් විසින් දිනාගන්නා ලදි.

වාණිජ පළමු ස්ථානය දුලානි

වසර 2017 අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත් උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව වාණිජ අංශයේ දිවයිනේ පළමු ස්ථානය මාතර සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලයේ දුලානි රන්තිකා ශිෂ්‍යාව විසින් අත්කරගන්නා ලදි.

කලා පළමු ස්ථානය පත්බේරියේ මුනින්දවංශ හිමිට

වසර 2017 අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත් උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව කලා අංශයේ දිවයිනේ පළමු ස්ථානය රත්නපුර සද්ධර්මාලංකාර පිරිවෙනේ පූජ්‍ය පත්බේරියේ මුනින්දවංශ හිමියන් විසින් අත්කරගන්නා ලදි. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ උසස් පෙළ කලා අංශයේ පළමු ස්ථානය හිමිනමක් විසින් හිමිකරගන්නා ලද පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

ඉංජිනේරු තාක්‍ෂණවේදය පළමු ස්ථානය රන්සිරිනිට

වසර 2017 අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත් උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව ඉංජිනේරු තාක්‍ෂණවේදය අංශයේ දිවයිනේ ප‍්‍රථම ස්ථානය  මාතර මහින්ද රාජපක්‍ෂ විද්‍යාලයේ රන්සිරිනි හෙට්ටිආරච්චි ශිෂ්‍යාව විසින් දිනාගන්නා ලදි

ජෛව තාක්‍ෂණවේදය පළමු ස්ථානය ලක්ෂිතට

වසර 2017 අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත් උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව ජෛව තාක්‍ෂණවේදය අංශයේ දිවයිනේ ප‍්‍රථම ස්ථානය රත්නපුර සීවලී මහා විද්‍යාලයේ ලක්ෂිත චතුරංග මැදලගම විසින් දිනාගන්නා ලදි.

පොදු විෂයධාරා පළමු ස්ථානය හිරුණිට

වසර 2017 අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත් උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව පොදු විෂයධාරා අංශයේ දිවයිනේ ප‍්‍රථම ස්ථානය කොළඹ දේවි බාළිකා විද්‍යාලයේ හිරුණි ශාක්‍යා අබේතුංග ශිෂ්‍යාව විසින් දිනාගන්නා ලදි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here