5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්වයේ කඩඉම් ලකුණු නිකුත් වෙයි..

149

2017 වසරේ ප්‍රථිඵල නිකුත් වූ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළව පාසල් කඩයිම් ලකුණු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් අද (19දා) ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

ඒ අනුව සිංහල මාධ්‍ය පිරිමි පාසල් සඳහා ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නියම වී තිබේ. එය ලකුණු 187කි. සිංහල මාධ්‍ය බාළිකා පාසල් සඳහා ඉහළම ලකුණු කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයට හිමිව ඇත. එය ලකුණු 189කි. මිශ්‍ර පාසල් අතර ඉහළම ලකුණු සලකා බලන්නේ රත්නපුර සීවලී විදුහලටය. එය ලකුණු 179කි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here